Gdynia, 16 lipca 2014 r.

Z oburzeniem odnotowaliśmy zamieszczoną na portalu Pudelek.pl 16.07.2014 r. nieprawdziwą informację pt. „Ania Przybylska nie żyje” opublikowaną pod linkiem http://www.pudelek.pl/artykul/68087/ania_przybylska_nie_zyje/

Ponieważ jest to informacja nieprawdziwa i naruszająca dobra osobiste Anny Przybylskiej, na podstawie art. 31a i n. ustawy Prawo prasowe wezwano spółkę HTTP sp. z o.o. wydawcę Pudelek.pl do sprostowania nieprawdziwej informacji i zamieszczenia przesłanego jej sprostowania w wyraźnym miejscu, na głównej stronie na łamach portalu Pudelek.pl.

Anna Przybylska zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Redakcji w oddzielnym trybie.Gdynia, 13 maja 2014 r.

Do wiadomości:

Redakcje odnośnych czasopism, dzienników lub portali internetowych

Szanowni Państwo,

Dotyczy: Prywatność oraz prawo do wizerunku aktorki Anny Przybylskiej

W ostatnim czasie prywatność, w szczególności stan zdrowia aktorki Anny Przybylskiej stały się obiektem powszechnego zainteresowania mass mediów. W prasie przeznaczonej dla masowego odbiorcy pojawiały się i nadal pojawiają artykuły poświęcone jej kondycji fizycznej. Publikacjom tym nierzadko towarzyszą fotografie utrwalające wizerunek Aktorki wykonane w sytuacjach czysto prywatnych, powstałe bez jej zgody i wiedzy.

Na publikacje te Anna Przybylska nigdy nie wyraziła zgody. Za ich rozpowszechnianiem nie przemawia także ważny interes społeczny. W szczególności Aktorka nie sprawuje obecnie żadnych funkcji publicznych.

Aktorka podjęła stosowne kroki prawne mające na celu ochronę jej dóbr osobistych wnosząc dwa powództwa sądowe przeciwko wydawcom lub redaktorom naczelnym:

  • dziennika "Fakt" oraz serwisu internetowego "fakt.pl" (tj. Ringier Axel Springer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, "RASP") oraz
  • dziennika "Super Express" oraz serwisu internetowego se.pl (tj. Murator S.A., "Murator").

W imieniu Aktorki, pragnę poinformować, że 28 kwietnia 2014 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocne postanowienie dotyczące zabezpieczenia powództwa złożonego przeciwko RASP.

Postanowieniem tym:

  • zakazano RASP, na okres roku, publikowania we wskazanych powyżej mediach jakichkolwiek informacji dotyczących stanu zdrowia Anny Przybylskiej oraz
  • nakazano RASP zablokowanie dostępu do opublikowanych w portalu "Fakt.pl" w okresie od dnia 28 lipca 2012 r. do dnia 20 listopada 2013 r. artykułów dotyczących stanu zdrowia Anny Przybylskiej, zilustrowanych Jej wizerunkiem.

Podkreślam jednocześnie, że analogiczne postanowienie, choć nieprawomocne, zostało wydane przeciwko Muratorowi oraz redaktorowi naczelnemu Super Expressu Sławomirowi Jastrzębowskiemu. Ostatecznego rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Warszawie w tym zakresie należy spodziewać się w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Z ubolewaniem należy odnotować, iż RASP nie zamierza dostosować się do postanowienia Sądu, czego dowodem jest publikacja w weekendowym wydaniu "Faktu" z 10-11 maja 2014 r. artykułu pod tytułem "Przybylska ma nowa fryzurę". Doszło w nim do rozpowszechniania bezprawnych informacji o stanie zdrowia Aktorki oraz zdjęć prywatnych powstałych bez jej zgody, z ukrycia. Jak dotąd Fakt opublikował te zdjęcia i informacje na wyłączność. Analogiczny artykuł pt. "Przybylska z nową fryzurą" pojawił się w portalu fakt.pl.

Publikacja ta pokazuje, że RASP nie respektuje prawomocnych postanowień sądowych i działa z chęci szkodzenia Aktorce bez względu na konsekwencje prawne. Opisywana działalność nie ma nic wspólnego ze społeczną misją prasy w Polsce. Chodzi raczej o epatowanie opinii publicznej treściami nieprzemyślanymi, nierzetelnymi i nieuważnymi, powstałymi na zamówienie wydawcy wyłącznie w celu przysporzenia nienależnych mu korzyści. W szczególności wadliwą i szkodliwą społecznie jest praktyka powstawania artykułów prasowych dotyczących tak intymnych kwestii na stan zdrowia jedynie na podstawie "kreatywnego" opisu zdjęć – co warto tu raz jeszcze odnotować – przygotowanego na podstawie zdjęć wykonanych z ukrycia i bez zgody fotografowanej.

W imieniu Anny Przybylskiej wskazuję, iż nie zamierzamy bezczynnie obserwować, jak skala tego zjawiska narasta. Będziemy podejmować wobec wszystkich mediów (a w szczególności tych wskazanych powyżej) stanowcze kroki prawne, mające na celu zapewnienie skutecznej ochrony dóbr osobistych Aktorki.

W przypadku powzięcia przez zarządzane przez Państwa media decyzji o publikowaniu informacji o Annie Przybylskiej proszę o kontakt z radcami prawnymi reprezentującymi Aktorkę: mec. Januszem Piotrem Kolczyńskim oraz mec. Maciejem Tomaszewskim pod adresem do korespondencji:

C.R.O.P.A. Kancelaria Radcowska J.P.Kolczyński

Ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

E-mail: info@cropa.org

w celu uzyskania informacji o możliwościach publikacji informacji ze sfery prywatnej Aktorki oraz jej wizerunku.

Jakiekolwiek próby bezprawnej dystrybucji takich informacji oraz wizerunku spotkają się ze zdecydowaną i kategoryczną reakcją.


Z poważaniem,

Małgorzata Rudowska, agentka Anny Przybylskiej